Na internetových stránkách Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace najdete důležité informace o aktuálním dění ve škole. Obsahují užitečné informace o škole (kontakty, historie), zaměstnancích školy, organizaci studia, podrobnosti o vyučovaných studijních oborech (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický) a soutěžích, úřední desku, fotogalerie a záznamy z vystoupení dle jednotlivých oborů.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vaši opětovnou návštěvu.

Vstoupili jsme do  FMP  Rakousko - Česká republika.  V projektu Spolupráce ZUŠ Znojmo a Musikschulverband Retzer Land  navazujeme společným vystupováním umělecké a pedagogické vazby mezi jednotlivými účastníky. Finanční prostředky pro koncerty a jejich přípravu budou hrazeny v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Společným orchestrem chceme kulturně spojit oba regiony.

Rodičovský spolek při Základní umělecké škole ve Znojmě

Rooseveltova 21, Znojmo 

POZVÁNKA

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi Rodičovského spolku při ZUŠ ve Znojmě, která se bude konat

v úterý dne 5. listopadu 2019 v 18:00 hod.

v sále školy (přízemí) - Rooseveltova 21, Znojmo. Třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími se budou konat během odpoledne a před schůzí RS.

 

Ve Znojmě dne 7.10.2019

                                                                                               Jaromír Berka v. r.

                                                                                 ředitel ZUŠ

 

Přijímací řízení do ZUŠ :

přihláška na www.izus.cz