Na internetových stránkách Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace najdete důležité informace o aktuálním dění ve škole. Obsahují užitečné informace o škole (kontakty, historie), zaměstnancích školy, organizaci studia, podrobnosti o vyučovaných studijních oborech (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický) a soutěžích, úřední desku, fotogalerie a záznamy z vystoupení dle jednotlivých oborů.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vaši opětovnou návštěvu.

Vstoupili jsme do  FMP  Rakousko - Česká republika.  V projektu Spolupráce ZUŠ Znojmo a Musikschulverband Retzer Land  navazujeme společným vystupováním umělecké a pedagogické vazby mezi jednotlivými účastníky. Finanční prostředky pro koncerty a jejich přípravu budou hrazeny v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Společným orchestrem chceme kulturně spojit oba regiony.Přijímací řízení do ZUŠ :

přihláška na www.izus.cz

 Hudební obor – 16.5. -17.5.2019 (13:00 – 17:00)

 budova ZUŠ, učebna č.3


Taneční obor – celý květen do 7.6.2019

Sál školy 13:00 – 17:00


Výtvarný obor – 11. a 12.6.2019 (14:00 - 17:00)

Budova VO Rumunská 5a


LDO – 3.5.2019 (16:00 – 17:00)

Učebna LDO - přízemí budovy ZUŠ