Na internetových stránkách Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace najdete důležité informace o aktuálním dění ve škole. Obsahují užitečné informace o škole (kontakty, historie), zaměstnancích školy, organizaci studia, podrobnosti o vyučovaných studijních oborech (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický) a soutěžích, úřední desku, fotogalerie a záznamy z vystoupení dle jednotlivých oborů.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vaši opětovnou návštěvu.
Základní umělecká škola Znojmo
příspěvková organizace
pořádá

ABSOLVENTSKÝ

KONCERT

Účinkují:

pedagogové a žáci základní umělecké školy
ve čtvrtek 3. a 10 května 2018 v 18:00
sál ZUŠ Znojmo
Výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ Znojmo
ZUŠ OPEN
24.5.2018
Park v horní části města ul. Rumunská (kolonka)
14:00 - 18:00


Přijímací řízení do ZUŠ :

přihláška na www.izus.cz

 Hudební obor – 17.5. -18.5.2018 (13:00 – 17:00)

 budova ZUŠ, učebna č.3


Taneční obor – celý květen do 8.6.2018

Sál školy 13:00 – 17:00


Výtvarný obor – 23.5.,24.5.2018 (14:00 - 17:00)

Budova VO Rumunská 5a


LDO – 11.5.2018 (16:00 – 17:00)

Učebna LDO - přízemí budovy ZUŠ