Organizace studia

Studium na základní umělecké škole je členěno do několika stupňů podle věku žáků.

Pro nejmenší děti je zřízeno Přípravné studium, které může mít 2 ročníky. Na něj navazuje Základní studium rozdělené do I. stupně se 7 ročníky a II. stupně se 4 ročníky. Posledním stupněm je Studium pro dospělé, které může mít maximálně 4 ročníky. Základní studium I. stupně, II. stupně a Studium pro dospělé je ukončeno závěrečnou zkouškou.

   Přípravné studium
 Základní studium – I. stupeň
 Věk  5–7 let
 7–14 let
 Hudební obor
1. ročník
2. ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Závěrečná zkouška
 Výtvarný obor

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
 Taneční obor
1. ročník
2. ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
 Herecký obor

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník

   Základní studium – II. stupeň   Studium pro dospělé
 Věk  14–18 let  od 19 let
 Hudební obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Závěrečná zkouška 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Závěrečná zkouška
 Výtvarný obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Taneční obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Herecký obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Přijímání ke studiu

  • do Přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání
  • do Základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky 
  • termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 7 dní před jejich konáním

Věk přijímaných uchazečů

Minimální věk pro příjem žáků se liší dle oboru:
  • hudební obor: od 5 let
  • taneční obor: od 5 let
  • výtvarný obor: od 7 let
  • herecký obor: od 7 let