Taneční obor


Historie tanečního oboru Základní umělecké školy Znojmo sahá až do roku 1945, kdy byla v rámci Městské hudební školy zavedena výuka baletu. Tento obor pak bez přerušení působí na naší škole až dosud.

Mezi pravidelné produkce žáků patří spoluúčinkování na karnevalech a akademiích amatérských, základních i středních škol. Hostují též na veřejných vystoupeních jiných základních uměleckých škol na okrese. Každoročním vyvrcholením činnosti je pak závěrečný absolventský koncert, konaný v Městském divadle, na kterém účinkují prakticky všichni žáci všech ročníků I. i II. stupně studia.

Pro taneční obor jsou dostupné záznamy z vystoupení i fotogalerie.

Vedoucím tanečního oboru je paní učitelka Eva Lettlová.