Hudební obor

Vystoupení s Hollabrunnským orchestrem

V rámci Základní umělecké školy Znojmo a jejich předchůdkyň (Městská hudební škola, Základní hudební škola, Lidová škola umění) má hudební obor nejdelší tradici, jelikož vznikl současně se založením samotné školy v roce 1919. Z původní, velmi skromné nástrojové nabídky, která po založení obnášela pouze výuku hry na housle, klavír a zpěv, se do dnešní doby rozrostla natolik, že je možno říci, že naše škola vyučuje hře téměř na všechny tzv. klasické, některé lidové i elektronické hudební nástroje.

Hudební obor je rozdělen do několika oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí.