Hudební obor‎ > ‎

Oddělení klávesových nástrojů

Oddělení klávesových nástrojů je největší odělením a vzniklo z původního klavírního oddělení. Sdružuje učitele a žáky ve hře na klavír a varhany. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, které bývají velmi početně obsazované a pravidelně pronikají do oblastních kol. Vyspělejší klavíristé bývají dle potřeby využívání jako korepetitoři, zvláště ve smyčcovém a dechovém oddělení. Část současných pedagogů – klavíristů patří mezi bývalé žáky naší školy.

Vedoucím oddělení klávesových nástrojů je paní učitelka Dita Türková.