Hudební obor‎ > ‎

Pěvecké oddělení

Výuka zpěvu má na Základní umělecké škole ve Znojmě dlouholetou tradici, ale jako samostatné oddělení vzniklo poměrně nedávno. Vyčlenilo se z oddělení klávesových nástrojů z důvodu stále se zvyšujícího zájmu o zpěv sólový a sborový.

Žáci jsou hlasově školeni jak v sólovém zpěvu, tak i v komorním zpěvu.Ve výuce rozvíjíme pěvecké dovednosti dle zásad klasické pěvecké techniky, ale také přihlížíme k individuálnímu zaměření žáka.

Naši žáci se pravidelně a s úspěchem účastní soutěží a vystupují na akcích školy. Spolupracujeme s hereckým oddělením ZUŠ a žáci našeho oddělení byli a jsou členy pěveckých sborů základních škol, gymnázia a střední pedagogické školy.

Absolventi pěveckého oddělení jsou často úspěšní při příjmacích řízeních na školy uměleckého, ale i pedagogického zaměření. Ve své zálibě ve zpěvu a hudbě vůbec pokračují i po absolvování ZUŠ (např. jsou členy pěveckých sborů vysokých škol) a poté se hudbě, jako svému koníčku, věnují i v občanském životě.

Vedoucím pěveckého oddělení je Bc. Eliška Smíšková.