Školné

 PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÉ

Směrnice č. 3/2016 

Přípravná studia

Přípravné studium kolektivní

180 Kč/měsíc

900 Kč/pololetí

 Přípravné studium kolektivní   240 Kč/měsíc                  1200 Kč/pololetí

  (Doplňková činnost)

Hudební obor

Přípravné studium individuální

  180 Kč/měsíc

    900 Kč/pololetí

Hudební obor individuální

  360 Kč/měsíc

   1800 Kč/pololetí

Při studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (schvaluje ředitel na návrh umělecké rady), se připlácí 100 Kč za každou další 0,5 hodiny.

 

Kolektivní výuky

Výtvarný obor

180 Kč/měsíc

900 Kč/pololetí

Taneční obor

180 Kč/měsíc 

900 Kč/pololetí

 Literárně dramatický obor      180 Kč/měsíc                   900 Kč/pololetí

 Sbor, komorní hra                   100 Kč/ měsíc                  500 Kč/pololetí

Studium pro dospělé (SPD)

SPD (studenti nevýděleční)

dle oborů

dle oborů

SPD (výdělečně činní)

600 Kč/měsíc

   3000 Kč/pololetí

Rodiče žáků ze sociálně slabých rodin mohou žádat o příspěvek na školné na sociálním odboru MÚ ve Znojmě nebo ve svých obcích. Na základě potvrzení ze sociálního odboru o sociál-ní potřebnosti jim může být též přiznána sleva ze školného.

O výjimkách ve stanovení výše školného rozhoduje ředitel školy.

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 5. září a 1. února. Placení v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců. 

Směrnice nabývá platnosti 18. 5. 2016

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016

Touto směrnicí se ruší platnost směrnice č. 2/2007 ze dne 1.9. 2007

 

Podřízené stránky (1): vnitroškolní směrnice