Fultextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF) 

1. Oficiální název

Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82  Brno

Základní účel zřízení - umělecké vzdělávání
Hlavní činnost - umělecké vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
  Rooseveltova 999/21
  669 02 Znojmo

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
  Rooseveltova 999/21
  669 02 Znojmo

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek
  13:00 - 15:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 515 224 437 (kancelář ZUŠ)
  pevná linka: +420 515 221 533 (výtvarný obor)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zusznojmo.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
  Rooseveltova 999/21
  669 02 Znojmo

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zusznojmo@zusznojmo.cz

 • 4.8 Datová schránka

  mm32uta

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 161981268/0300

6. IČO

70285756

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zusznojmo@zusznojmo.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): mm32uta

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace, Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní uměleckou školou Znojmo, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.